Krmný hmyz - Balení - 1 ks

Tato kategorie živého hmyzu je dosti specifická. Aby jsme zajistili čerstvost živého krmného hmyzu, tak jej dodáváme vždy na základě závazné objednávky. Dodávky jsou 1x měsíčně (cca co 4 týdny) vždy v sobotu dopoledne.

Objednávky je třeba odeslat nejpozději 5 dnů před plánovaným termínem dodávky, aby byly vykryty včas. Po tomto termínu nezaručujeme včasné zpracování a dodání krmného hmyzu.

Další plánovaná dodávka je

24.6.2023