Holubi - Minimální trvanlivost: - 12 měsíců od data výroby